นิ่วในไต

การผ่าตัดไต

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การส่องกล้องผ่าตัดนิ่วไต

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ต่อมลูกหมากโต

การตรวจความแรงของปัสสาวะ

ทำหมันชาย

ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

นิ่วที่ท่อไต

รักษานิ่วในไตโดยไม่ผ่าตัด

 
 
 
 
ริดสีดวงทวาร

ฝีคัณฑสูตร

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

แผลปากทวารหนัก

 
 
 
 
 
     
 
การผ่าตัดไต
 
 
การผ่าตัดไต หรือที่เรียกว่า nephrectomy
 
 
   
การผ่าตัดไต
เทคนิคทางศัลยกรรม
การผ่าตัดไตในกรณีต่างๆ
การเตรียมตัวผ่าตัด
การติดตามดูแลผู้ป่วย
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 
การผ่าตัดไต
 
 

การผ่าตัดไตหรือที่เรียกว่าnephrectomy เป็นการผ่าตัดที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อาจเป็นการผ่าตัดเพียงบางส่วนของเนื้อไต เรียกว่า partial nephrectomy หรืออาจเป็นการผ่าตัดไตข้างใดข้างหนึ่งออกทั้งหมด เรียกว่า total nephrectomy หรือเป็นการผ่าตัดไตหนึ่งข้าง รวมทั้งต่อมหมวกไตและต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงออกทั้งหมด เรียกว่า radical nephrectomy หรือเป็นการผ่าตัดไตทั้งสองข้างออก เรียกว่า bilateral nephrectomy

 
 
 
เทคนิคทางศัลยกรรม
 


 

• วิธีแรก เรียกว่า conventional open surgery หมายถึงการผ่าตัดแบบดั้งเดิมโดยใช้หลักการผ่าตัดใหญ่

• วิธีที่สอง เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้อง เรียกว่า laparoscopic surgery เหมาะสำหรับการผ่าตัดไตข้างเดียวการผ่าตัดด้วยวิธีแรก ศัลยแพทย์จะกรีดแผลผ่าตัดที่ผิวหนัง ความยาว 8-12 นิ้ว ที่ตำแหน่งด้านข้างของลำตัว เพื่อให้การผ่าตัดรบกวนอวัยวะภายในช่องท้องน้อยที่สุด บางครั้งแผลผ่าตัดอาจเลยมาทางด้านหน้าหรือเลยไปทางด้านหลังแล้วแต่กรณีไป ส่วนการผ่าตัดโดยใช้กล้อง ศัลแพทย์กรีดแผลผ่าตัดเล็ก ๆ รวม 4 ตำแหน่งที่บริเวณผนังหน้าท้อง เพื่อสอดใส่เครื่องมือผ่าตัด ประกอบไปด้วยกล้อง และอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่าตัดไตเสร็จแล้ว แพทย์จะพิจารณาเปิดแผลกว้างอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อนำไตออกนอกร่างกาย

การผ่าตัดทั้งสองวิธี conventional open nephrectomy และ laparoscopic nephrectomyกระทำภายใต้การดมยาสลบ วิธีส่องกล้องมีข้อดี คือ หลังผ่าตัดผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่า แผลหายเร็วกว่าและพังผืดจากการผ่าตัดน้อย แต่ข้องเสีย คือ ใช้เวลาทำการผ่าตัดนานกว่า และต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเท่านั้น ในอนาคตอันใกล้ มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดไตโดยใช้หุ่นยนต์ เรียกว่าrobotic surgery ซึ่งเริ่มเป็นเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในต่างประเทศหลายแห่งในขณะนี้

 
 
 
การผ่าตัดไตในกรณีต่างๆ
 
 

1. กรณีที่เป็นก้อนมะเร็ง ส่วนใหญ่ต้องทำการผ่าตัดผ่าตัดไตหนึ่งข้าง รวมทั้งต่อมหมวกไตและต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง

2. กรณีที่เนื้อไตถูกทำลายจากการติดเชื้อ ก้อนนิ่ว ถุงน้ำในไต หรือภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

3. กรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงจากโรคเส้นเลือดไปเลี้ยงไตตีบตันrenalartery stenosis ซึ่งก่อให้เกิดการทำลายเนื้อไต หลังจากที่ทำการผ่าตัดไตแล้ว การควบคุมความดันโลหิตจะทำได้ง่ายขึ้น

4. กรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุรถยนต์

5. กรณีผ่าตัดเปลี่ยนไต kidney transplantation

 
 
 
การเตรียมตัวผ่าตัด
 
 

1. งดใช้ยาในกลุ่มแอสไพรินและยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดทุกชนิด เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนผ่าตัด

2. งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืนก่อนวันผ่าตัด เพื่อป้องกันการอาเจียนระหว่างการผ่าตัด

3. ทบทวนประวัติการแพ้ยา ประวัติความเจ็บป่วยและการผ่าตัดในอดีต

4. ในกรณีที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

 
 
 
การติดตามดูแลผู้ป่วย
 
 

หลังจากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และนัดตรวจหนึ่งสัปดาห์ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแผลผ่าตัดและประเมินผลการผ่าตัดในเบื้องต้น โดยทั่วไปสำหรับการผ่าตัดชนิด conventional opensurgery แพทย์จะให้พักฟื้นเป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ส่วนการผ่าตัดชนิด laparoscopicnephrectomy จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 4 สัปดาห์

 

 
 
 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 
 

1. ภยันตรายต่ออวัยวะใกล้เคียง ได้แก่ ลำไส้ ตับ ม้าม ตับอ่อน

2. เลือดออกในช่องท้อง หรือที่แผลผ่าตัด

3. เกิดรอยรั่วเข้าไปในช่องปอดระหว่างผ่าตัด ทำให้ปอดแฟบ

4. ประสิทธิภาพการทำงานของปอดและระบบทางเดินหายใจลดลงภายหลังการผ่าตัด

5. แผลผ่าตัดติดเชื้อ

6. สมรรถภาพการทำงานของไตจะลดลงบ้างในช่วงแรกหลังผ่าตัด

7. ภยันตรายต่อเส้นประสาทใกล้แผลผ่าตัด

8. ไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัด

 
 
 

Clinicbb 366 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทร 084 8533300 E-mail : clinicbb@hotmail.com